DBT-inStem Doctoral Programme-2022
List of the candidates selected for the Round 2 interviews
Sl. No Name
1 Abhishek Kumar Singh
2 Asha S C
3 Boddu Yaswanth Kumar
4 Chinmaya Nag
5 Diksha Gogia
6 Kaisar Nisar
7 Manasvi Chopra
8 Maru Devangkumar Veljibhai
9 Parvati Satheesh
10 Prashant Kumar Rai
11 Priyanka
12 Pushpita Saha
13 Radhika Agrawal
14 Ruchi Kumari
15 Sakshi Tiwari
16 Sayali Hemant Khisty
17 Yogita Sharma
18 Zakia Sultana