Lab Member
Amol Shivange
Richard Kurupi
Vinodini V
Siddharth De
Jayaprakash Periasamy
Mamatha Nijaguna
Pragya Jatoo
Vadiraj Kurdekar
Kavyashree Manjunath
Vaibhav Singh Bais
Chandan Atreya
Sanjana BS
Dhruv Raina
Shruthi Narayanan
Aishwarya Sivakumar
Chetan Chintha
Chaitanya Jaladanki
Subiya Fathima
Subashini Mathivanan
Sashikantha Reddy
Manjunath Hurakadli
Chandan Mithra
Mohd Athar
Shreenidhi R
Keerthana S
Sneha AS
Anirudh Chandukudlu Rohithaswa